อายุรศาสตร์ทันยุค 2562 = Update in internal medicine 2019

 • สถานะ: (0/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164432680
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2021-03-02
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 395 หน้า, 26 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2562
 • เลขเรียก: NLM: WB115 อ225
 • Tags (หัวเรื่อง):
อายุรศาสตร์ -- รวมเรื่อง อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์ทันยุค 2562 = Update in internal medicine 2019

ระวีวรรณ เลิศวัฒนารักษ์, บรรณาธิการ

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ภาควิชาอายุรศาสตร์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7019664 - ยืมได้
2 7019665 - ยืมได้
3 7019666 - ยืมได้
4 7019667 - ยืมได้
5 7019668 - ยืมได้
6 7019669 - ยืมได้
7 7019670 - ยืมได้
8 7019671 - ยืมได้
9 7019672 - ยืมได้
10 7019673 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2019
 • จำนวนการยืม: 0