การพยาบาลสตรีในระยะตั้งครรภ์และระยะคลอด

 • สถานะ: (2/40) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786163940353
 • จำนวนการยืม: 2 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-09-21
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: จามจุรีโปรดักส์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 261 หน้า, 26 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2562
 • เลขเรียก: NLM: WY157 ม226ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลสูติศาสตร์ การพยาบาลในระยะตั้งครรภ์ การพยาบาลในระยะคลอด
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7020014 - ยืมได้
2 7020015 - ยืมได้
3 7020016 - ยืมได้
4 7020017 - ยืมได้
5 7020018 - ยืมได้
6 7020019 - ยืมได้
7 7020020 - ยืมได้
8 7020021 - ยืมได้
9 7020022 2 ต.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม นันทพร แสงศรีจันทร์
10 7020023 - ยืมได้
11 7020024 - ยืมได้
12 7020025 - ยืมได้
13 7020026 6 ต.ค. 2023, 14:23 ระหว่างยืม ชนัญชิดา อ้วนดี
14 7020027 - ยืมได้
15 7020028 - ยืมได้
16 7020029 - ยืมได้
17 7020030 - ยืมได้
18 7020031 - ยืมได้
19 7020032 - ยืมได้
20 7020033 - ยืมได้
21 7020034 - ยืมได้
22 7020035 - ยืมได้
23 7020036 - ยืมได้
24 7020037 - ยืมได้
25 7020038 - ยืมได้
26 7020039 - ยืมได้
27 7020040 - ยืมได้
28 7020041 - ยืมได้
29 7020042 - ยืมได้
30 7020043 - ยืมได้
31 7020044 - ยืมได้
32 7020045 - ยืมได้
33 7020046 - ยืมได้
34 7020047 - ยืมได้
35 7020048 - ยืมได้
36 7020049 - ยืมได้
37 7020050 - ยืมได้
38 7020051 - ยืมได้
39 7020052 - ยืมได้
40 7020053 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2019
 • จำนวนการยืม: 2