ตำรากุมารเวชศาสตร์ศิริราช : ประเด็นสำคัญในเวชปฏิบัติ เล่ม 1

 • สถานะ: (0/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786162798641
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-03-26
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 500 หน้า, 26 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2559
 • เลขเรียก: NLM: WS100 ส247ต เล่มที่: 1
 • Tags (หัวเรื่อง):
กุมารเวชศาสตร์
ตำรากุมารเวชศาสตร์ศิริราช : ประเด็นสำคัญในเวชปฏิบัติ เล่ม 1

สุรชัย ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

ผู้จองหนังสือ

# ผู้จองหนังสือ วันที่ทำการจอง
1 สุพัตรา ปราบทอง 7 ส.ค. 2023, 18:50
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7017270 - ยืมได้
2 7017271 - ยืมได้
3 7017272 - ยืมได้
4 7017273 - ยืมได้
5 7017274 - ยืมได้
6 7020130 - ยืมได้
7 7020131 - ยืมได้
8 7020132 - ยืมได้
9 7020133 - ยืมได้
10 7020134 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2016
 • จำนวนการยืม: 0