ตำรากุมารเวชศาสตร์ศิริราช : ประเด็นสำคัญในเวชปฏิบัติ เล่ม 2

 • สถานะ: (0/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786162798634
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-02-13
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 508 หน้า, 26 cm. (550 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2559
 • เลขเรียก: NLM: WS100 ส247ต เล่มที่: 2
 • Tags (หัวเรื่อง):
กุมารเวชศาสตร์
ตำรากุมารเวชศาสตร์ศิริราช : ประเด็นสำคัญในเวชปฏิบัติ เล่ม 2

สุรชัย ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7017275 - ยืมได้
2 7017276 - ยืมได้
3 7017277 - ยืมได้
4 7017278 - ยืมได้
5 7017279 - ยืมได้
6 7020135 - ยืมได้
7 7020136 - ยืมได้
8 7020137 - ยืมได้
9 7020138 - ยืมได้
10 7020139 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2016
 • จำนวนการยืม: 0