การพยาบาลสตรีระยะตั้งครรภ์

 • สถานะ: (2/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164433052
 • จำนวนการยืม: 2 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-09-07
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 290 หน้า, 26 cm. (300 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2562
 • เลขเรียก: NLM: WY157 ก227
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลสูติศาสตร์ สตรีมีครรภ์ -- การพยาบาล
การพยาบาลสตรีระยะตั้งครรภ์

ปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7020175 6 ต.ค. 2023, 08:20 ระหว่างยืม ภัทรวรินทร์ ชำนาญจิต
2 7020176 - ยืมได้
3 7020177 - ยืมได้
4 7020178 - ยืมได้
5 7020179 - ยืมได้
6 7020180 - ยืมได้
7 7020181 - ยืมได้
8 7020182 - ยืมได้
9 7020183 2 ต.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม นันทพร แสงศรีจันทร์
10 7020184 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2019
 • จำนวนการยืม: 2