เอกสารการสอนชุดวิชา การวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน หน่วยที่ 1-8

 • สถานะ: (0/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161602840
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-09-25
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 5
 • สำนักพิมพ์: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: - หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2561
 • เลขเรียก: NLM: WA546 ส241อ เล่มที่: 1
 • Tags (หัวเรื่อง):
การวางแผนอนามัย การบริหารสาธารณสุข สาธารณสุข -- การวางแผน
เอกสารการสอนชุดวิชา การวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน หน่วยที่ 1-8

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7020346 - ยืมได้
2 7020347 - ยืมได้
3 7020348 - ยืมได้
4 7020349 - ยืมได้
5 7020350 - ยืมได้
6 7020351 - ยืมได้
7 7020352 - ยืมได้
8 7020353 - ยืมได้
9 7020354 - ยืมได้
10 7020355 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2018
 • จำนวนการยืม: 0