เอกสารการสอนชุดวิชา พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หน่วยที่ 8-15

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161607876
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2021-07-06
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: - หน้า, 26 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2558
 • เลขเรียก: NLM: WT104 ส241อ เล่มที่: 2
 • Tags (หัวเรื่อง):
ผู้สูงอายุ -- การดูแล ผู้สูงอายุ -- การดำเนินชีวิต
เอกสารการสอนชุดวิชา พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หน่วยที่ 8-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7017415 - ยืมได้
2 7017416 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2015
 • จำนวนการยืม: 0