ไวรัสตับอักเสบบีและมะเร็งตับ Hepatitis B virus and liver cancer

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 978974496138
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2020-11-16
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ก.การพิมพ์เทียนกวาง
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 317 หน้า, 0 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2554
 • เลขเรียก: NLM: WI765 พ238ว
 • Tags (หัวเรื่อง):
ไวรัสสตับอักเสบบี--มะเร็งตับ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7008502 - ยืมได้
2 7008503 - ยืมได้
3 7008504 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2011
 • จำนวนการยืม: 0