ไตวาย การควบคุมดูแลรักษาและการป้องกัน

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786167448268
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-06-01
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: Feel good Publishing
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 192 หน้า, 21 cm. (155 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2555
 • เลขเรียก: NLM: WJ342 พ153ต
 • Tags (หัวเรื่อง):
ไตวาย -- การป้องกันและควบคุม ไตวาย -- การรักษา
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7011164 - ยืมได้
2 7011165 - ยืมได้
3 7011166 - ยืมได้
4 7011167 - ยืมได้
5 7011168 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2012
 • จำนวนการยืม: 0