กุมารเวชศาสตร์ เล่ม 1

 • สถานะ: (1/6) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786162712968
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-04-18
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 3
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • เมืองที่พิมพ์: สงขลา
 • ลักษณทางกายภาพ: 1090 หน้า, 26 cm. (580 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2559
 • เลขเรียก: NLM: WS100 ก241 เล่มที่: 1
 • Tags (หัวเรื่อง):
กุมารเวชศาสตร์ เด็ก -- โรค -- การรักษา
กุมารเวชศาสตร์ เล่ม 1

ประยงค์ เวชวนิชสนอง, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • วนพร อนันตเสรี, บรรณาธิการ

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ . คณะแพทยศาสตร์ . ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7016308 - ยืมได้
2 7016309 30 เม.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ภัทรานิษฐ์ จองแก
3 7017203 - ยืมได้
4 7017204 - ยืมได้
5 7017205 - ยืมได้
6 7017206 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2016
 • จำนวนการยืม: 1