การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789742937911
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2021-07-15
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 12
 • สำนักพิมพ์: โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 213 หน้า, 26 cm. (200 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2558
 • เลขเรียก: NLM: WY157 ก226 เล่มที่: 2
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลสูติศาสตร์ การคลอด -- การพยาบาล -- มารดา การคลอด -- การพยาบาล -- ทารก
การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2

มณีภรณ์ โสมานุสรณ์, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7014801 - ยืมได้
2 7014802 - ยืมได้
3 7014803 - ยืมได้
4 7014804 - ยืมได้
5 7014805 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2015
 • จำนวนการยืม: 0