การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2

 • สถานะ: (1/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9742931879
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2020-11-06
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 9
 • สำนักพิมพ์: โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 213 หน้า, 26 cm. (180 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2554
 • เลขเรียก: NLM: WY157 ก226 เล่มที่: 2
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลสูติศาสตร์
การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2

มณีภรณ์ โสมานุสรณ์, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7007142 - ยืมได้
2 7007143 - ยืมได้
3 7007144 - ยืมได้
4 7007145 30 เม.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม วริศา วรวงศ์
5 7007146 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2011
 • จำนวนการยืม: 1