หลักการและเทคนิคการพยาบาล = Principles and techniques in nursing

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789746301893
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-04-01
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
 • เมืองที่พิมพ์: นครราชสีมา
 • ลักษณทางกายภาพ: 346 หน้า, 26 cm. (300 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2562
 • เลขเรียก: NLM: WY101 ห171
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาล
หลักการและเทคนิคการพยาบาล = Principles and techniques in nursing

สิริรัตน์ ฉัตรชัยสุชา, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • ต้องตา ขันธวิธิ, บรรณาธิการ
 • มธุสร ปลาโพธิ์, บรรณาธิการ

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล. คณะพยาบาลศาสตร์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7021404 - ยืมได้
2 7021405 - ยืมได้
3 7021406 - ยืมได้
4 7021407 - ยืมได้
5 7021408 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2019
 • จำนวนการยืม: 0