กุมารเวชศาสตร์ เล่ม 2

 • สถานะ: (1/6) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786162712968
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-03-28
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 3
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • เมืองที่พิมพ์: สงขลา
 • ลักษณทางกายภาพ: 1090 หน้า, 26 cm. (580 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2559
 • เลขเรียก: NLM: WS100 ก241 เล่มที่: 2
 • Tags (หัวเรื่อง):
กุมารเวชศาสตร์ เด็ก -- โรค -- การรักษา
กุมารเวชศาสตร์ เล่ม 2

ประยงค์ เวชวนิชสนอง, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • วนพร อนันตเสรี, บรรณาธิการ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7016310 - ยืมได้
2 7016311 - ยืมได้
3 7017207 - ยืมได้
4 7017208 - ยืมได้
5 7017209 - ยืมได้
6 7017210 7 ก.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม กานต์รวี คำชั่ง
 • ปีที่พิมพ์: 2016
 • จำนวนการยืม: 1