การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น เล่ม 2

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 978974672701
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: -
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 260 หน้า, 26 cm. (200 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2555
 • เลขเรียก: NLM: WY100 ก226 เล่มที่: 2
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
16 7009705 - ยืมได้
17 7009706 - ยืมได้
18 7009707 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2012
 • จำนวนการยืม: 0