การพยาบาลเด็ก เล่ม 1 : หลักและแนวคิดการพยาบาลเด็กและครอบครัว การพยาบาลทารกแรกเกิด

 • สถานะ: (1/11) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161111496
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-04-09
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 339 หน้า, 26 cm. (250 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2556
 • เลขเรียก: NLM: WY159 ก226 เล่มที่: 1
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ เด็ก -- การดูแล
การพยาบาลเด็ก เล่ม 1 : หลักและแนวคิดการพยาบาลเด็กและครอบครัว การพยาบาลทารกแรกเกิด

พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา, บรรณาธิการ

ผู้จองหนังสือ

# ผู้จองหนังสือ วันที่ทำการจอง
1 ไม่พบข่้อมูล 6 ม.ค. 2022, 16:18
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7013541 - ยืมได้
2 7014495 - ยืมได้
3 7014496 - ยืมได้
4 7014497 - ยืมได้
5 7014498 - ยืมได้
6 7014499 - ยืมได้
7 7014500 - ยืมได้
8 7014501 - ยืมได้
9 7014502 29 เม.ย. 2024, 00:00 ระหว่างยืม สุดารัตน์ ทองเจริญ
10 7014503 - ยืมได้
11 7014504 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2013
 • จำนวนการยืม: 1