การพยาบาลมารดาที่มีภาวะผิดปกติในระยะหลังคลอด

 • สถานะ: (3/20) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786162233708
 • จำนวนการยืม: 3 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-09-18
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • เมืองที่พิมพ์: ขอนแก่น
 • ลักษณทางกายภาพ: 131 หน้า, 26 cm. (120 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2557
 • เลขเรียก: NLM: WY 157.3 ป236ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลสูติศาสตร์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7014524 - ยืมได้
2 7014525 - ยืมได้
3 7014526 - ยืมได้
4 7014527 30 เม.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม วราภรณ์ บุญยงค์
5 7014528 - ยืมได้
6 7014529 - ยืมได้
7 7014530 2 ต.ค. 2023, 15:26 ระหว่างยืม สุภัททรา ผลดี
8 7014531 - ยืมได้
9 7014532 - ยืมได้
10 7014533 - ยืมได้
11 7014534 13 ก.ค. 2023, 14:59 ระหว่างยืม รพีพรรณ วิบูลย์วัฒนกิจ
12 7014535 - ยืมได้
13 7014536 - ยืมได้
14 7014537 - ยืมได้
15 7014538 - ยืมได้
16 7014539 - ยืมได้
17 7014540 - ยืมได้
18 7014541 - ยืมได้
19 7014542 - ยืมได้
20 7014543 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2014
 • จำนวนการยืม: 3