เอกสารประกอบการสอน วิชาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์ 1

 • สถานะ: (1/1) ยืมไม่ได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2021-10-11
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 238 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2556
 • เลขเรียก: NLM: WY157.3 พ247อ
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลมารดาและทารก การพยาบาลผดุงครรภ์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7013292 17 ม.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม แพรวพรรณ ปัญญาวงค์
 • ปีที่พิมพ์: 2013
 • จำนวนการยืม: 1