ทักษะทางการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์

 • สถานะ: (0/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786167136479
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-02-27
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยพัฒน์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 217 หน้า, 26 cm. (180 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2556
 • เลขเรียก: NLM: WY157 ด221ท
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลสูติศาสตร์ การพยาบาลผดุงภรรค์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7010800 - ยืมได้
2 7010801 - ยืมได้
3 7010802 - ยืมได้
4 7010803 - ยืมได้
5 7010804 - ยืมได้
6 7010805 - ยืมได้
7 7010806 - ยืมได้
8 7010807 - ยืมได้
9 7010808 - ยืมได้
10 7010809 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2013
 • จำนวนการยืม: 0