เวชศาสตร์ครอบครัวเบื้องต้น เล่ม 6 หลักการดูแลแบบทีมสหวิชาชีพ สำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164853997
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 88 หน้า, 21 cm. (380 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2562
 • เลขเรียก: NLM: WB110 ว231ว เล่มที่: 6
 • Tags (หัวเรื่อง):
เวชศาสตร์ครอบครัว ครอบครัว -- การดูแล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7021414 - ยืมได้
2 7021415 - ยืมได้
3 7021416 - ยืมได้
4 7021417 - ยืมได้
5 7021418 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2019
 • จำนวนการยืม: 0