ประสาทกายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน

 • สถานะ: (0/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786163351050
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-09-25
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 3
 • สำนักพิมพ์: สยามพิมพ์นานา
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2556
 • เลขเรียก: NLM: WL101 ผ227ป
 • Tags (หัวเรื่อง):
ระบบประสาท ประสาทกายวิภาคศาสตร์
ประสาทกายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน

ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7010842 - ยืมได้
2 7010843 - ยืมได้
3 7010844 - ยืมได้
4 7010845 - ยืมได้
5 7010846 - ยืมได้
6 7010847 - ยืมได้
7 7010848 - ยืมได้
8 7010849 - ยืมได้
9 7010850 - ยืมได้
10 7010851 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2013
 • จำนวนการยืม: 0