การวางแผนการพยาบาลเด็กสุขภาพดีและเด็กป่วย

 • สถานะ: (1/8) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789746613235
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-04-09
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 302 หน้า, 29 cm. (350 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2556
 • เลขเรียก: NLM: WY159 ก226
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
การวางแผนการพยาบาลเด็กสุขภาพดีและเด็กป่วย

รุจา ภู่ไพบูลย์, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7011846 - ยืมได้
2 7011847 - ยืมได้
3 7011848 - ยืมได้
4 7011849 - ยืมได้
5 7011850 29 เม.ย. 2024, 00:00 ระหว่างยืม สุภาพร ศิวะพลงาม
6 7011851 - ยืมได้
7 7011852 - หนังสือชำรุด
8 7011853 - ยืมได้
9 7011854 - ยืมได้
10 7011855 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2013
 • จำนวนการยืม: 1