การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์

  • สถานะ: (1/15) ยืมได้
  • ISBN/ISSN: 9786161117054
  • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
  • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-03-07
  • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
  • ครั้งที่พิมพ์: 1
  • สำนักพิมพ์: โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก
  • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
  • ลักษณทางกายภาพ: 184 หน้า, 26 cm. (230 ฿)
  • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2556
  • เลขเรียก: NLM: WY157 ก226
  • Tags (หัวเรื่อง):
สูติศาสตร์
การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์

วรรณรัตน์ สุวรรณ, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7012054 - ยืมได้
2 7012055 - ยืมได้
3 7012056 - ยืมได้
4 7012057 - ยืมได้
5 7012058 - ยืมได้
6 7013106 - ยืมได้
7 7013107 - ยืมได้
8 7013108 - ยืมได้
9 7013109 - ยืมได้
10 7013110 - ยืมได้
11 7013111 - ยืมได้
12 7013112 - ยืมได้
13 7013113 - ยืมได้
14 7013114 - ยืมได้
15 7013115 - หนังสือชำรุด
16 7014896 17 ม.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม แพรวพรรณ ปัญญาวงค์
  • ปีที่พิมพ์: 2013
  • จำนวนการยืม: 1