การพยาบาลผดุงครรภ์ เล่ม 3 : สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อน

 • สถานะ: (2/31) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789746727471
 • จำนวนการยืม: 2 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-09-29
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 340 หน้า, 25 cm. (300 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2555
 • เลขเรียก: NLM: WY157 ก226 เล่มที่: 3
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลสูติศาสตร์ สตรีมีครรภ์ -- ภาวะแทรกซ้อน -- การพยาบาล
การพยาบาลผดุงครรภ์ เล่ม 3 : สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อน

นันทพร แสนศิริพันธ์, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • ฉวี เบาทรวง, บรรณาธิการ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7010872 - ยืมได้
2 7010873 - ยืมได้
3 7010874 - ยืมได้
4 7010875 - ยืมได้
5 7010876 - ยืมได้
6 7010877 - ยืมได้
7 7010878 - ยืมได้
8 7010879 - ยืมได้
9 7010880 - ยืมได้
10 7010881 30 พ.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม สุพัตรา สินธุบัว
11 7010965 - ยืมได้
12 7010966 - ยืมได้
13 7010967 30 เม.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม วราภรณ์ บุญยงค์
14 7010968 - ยืมได้
15 7010969 - ยืมได้
16 7010970 - ยืมได้
17 7010971 - ยืมได้
18 7010972 - ยืมได้
19 7010973 - ยืมได้
20 7010974 - ยืมได้
21 7013605 - ยืมได้
22 7013606 - ยืมได้
23 7013607 - ยืมได้
24 7013608 - ยืมได้
25 7013609 - ยืมได้
26 7013610 - ยืมได้
27 7013611 - ยืมได้
28 7013612 - ยืมได้
29 7013613 - ยืมได้
30 7013614 - ยืมได้
31 7017323 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2012
 • จำนวนการยืม: 2