การพยาบาลและการผดุงครรภ์ : สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อน

 • สถานะ: (2/23) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: BN59134689
 • จำนวนการยืม: 2 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-04-02
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 372 หน้า, 26 cm. (300 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2560
 • เลขเรียก: NLM: WY157 ก226
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลสูติศาสตร์ สตรีมีครรภ์ -- ภาวะแทรกซ้อน -- การพยาบาล
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ : สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อน

นันทพร แสนศิริพันธ์ และคณะ

ผู้แต่งร่วม

 • สุสัณหา ยิ้มแย้ม
 • จริยาพร ศรีสว่าง
 • พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
 • ฉวี เบาทรวง

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7016434 - ยืมได้
2 7016435 - ยืมได้
3 7016436 - ยืมได้
4 7016437 - ยืมได้
5 7016438 - ยืมได้
6 7016439 - ยืมได้
7 7016440 - ยืมได้
8 7016441 - ยืมได้
9 7016442 30 เม.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม วราภรณ์ บุญยงค์
10 7016443 - ยืมได้
11 7016772 - ยืมได้
12 7016773 - ยืมได้
13 7016774 2 เม.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ธัญรัตน์ พลัดกลาง
14 7016775 - ยืมได้
15 7016776 - ยืมได้
16 7016777 - ยืมได้
17 7016778 - ยืมได้
18 7016779 - ยืมได้
19 7016780 - ยืมได้
20 7016781 - ยืมได้
21 7017571 - ยืมได้
22 7017572 - ยืมได้
23 7017573 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2017
 • จำนวนการยืม: 2