ทางเลือกสำหรับผุ้ป่วยไตวายเรื้อรัง

 • สถานะ: (1/1) ยืมไม่ได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: สื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์:
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2551
 • เลขเรียก:
ทางเลือกสำหรับผุ้ป่วยไตวายเรื้อรัง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 50019 30 เม.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ณิชชา ทิพย์วรรณ์
 • ปีที่พิมพ์: 2008
 • จำนวนการยืม: 1