สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: โพสต์พับลิชชิ่ง
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 93 หน้า, 26 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 542
 • เลขเรียก: LC: DS578.32 ส86
 • Tags (หัวเรื่อง):
ศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระ 2443-2538
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7021453 - ยืมได้
2 7021454 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: -0001
 • จำนวนการยืม: 0