การพยาบาลจิตเวช

 • สถานะ: (0/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786167287935
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-08-28
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 171 หน้า, 26 cm. (180 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2558
 • เลขเรียก: NLM: WY160 ก227
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
การพยาบาลจิตเวช

วีณา เจี๊ยบนา, บรรณาธิการ

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย. ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7017520 - ยืมได้
2 7017521 - ยืมได้
3 7017522 - ยืมได้
4 7017523 - ยืมได้
5 7017524 - ยืมได้
6 7017525 - ยืมได้
7 7017526 - ยืมได้
8 7017527 - ยืมได้
9 7017528 - ยืมได้
10 7017529 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2015
 • จำนวนการยืม: 0