การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาการขับถ่ายอุจจาระ

 • สถานะ: (1/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161132385
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-05-09
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
 • เมืองที่พิมพ์: นครราชสีมา
 • ลักษณทางกายภาพ: 135 หน้า, 26 cm. (100 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2559
 • เลขเรียก: NLM: WY152 ศ246ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
ผู้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัย ผู้ใหญ่ -- สุขภาพและอนามัย การขับถ่ายอุจจาระ
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาการขับถ่ายอุจจาระ

ศุภิสรา สุวรรณชาติ

ผู้แต่งร่วม

 • มณินทร จิราภัคภิญโญ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7017427 4 ธ.ค. 2022, 13:33 ระหว่างยืม ชยธิดา นนท์เมธาวัฒน์
2 7017428 - ยืมได้
3 7017429 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2016
 • จำนวนการยืม: 1