Medical diagnosis and treatment

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786168035139
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: โครงการตำราอายุรศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 736 หน้า, 26 cm. (600 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2559
 • เลขเรียก: NLM: WB100 M489
 • Tags (หัวเรื่อง):
Medicine
Medical diagnosis and treatment

อำนาจ ชัยประเสริฐ และคนอื่นๆ, [บรรณาธิการ]

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7017447 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2016
 • จำนวนการยืม: 0