สุขภาวะของพระสงฆ์ ปี 2555

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165516709
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 199 หน้า, 21 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2556
 • เลขเรียก: LC: BQ4570.M4 พ235ส
 • Tags (หัวเรื่อง):
การแพทย์ -- แง่ศาสนา -- พุทธศาสนา สงฆ์ -- สุขภาพและอนามัย สงฆ์ -สงฆ์ -- ไทย- ไทย สงฆ์ -- ไทย
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7017567 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2013
 • จำนวนการยืม: 0