คู่มือการใช้ยาในเด็ก (ฉบับเรียบเรียงครั้งที่ 3)

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164071698
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-12-06
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 3
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 288 หน้า, 15 cm. (200 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2560
 • เลขเรียก: NLM: QV39 ค241
 • Tags (หัวเรื่อง):
การใช้ยา กุมารเวชศาสตร์
คู่มือการใช้ยาในเด็ก (ฉบับเรียบเรียงครั้งที่ 3)

พรพิมล เรียนถาวร, และคนอื่นๆ [บรรณาธิการ]

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7017627 - ยืมได้
2 7017628 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2017
 • จำนวนการยืม: 0