วิเคราะห์กฏหมายพยาบาลและผดุงครรภ์

 • สถานะ: (0/54) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 978974823010
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2020-10-16
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: นพบุรีการพิมพ์
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: - หน้า, 21 cm. (149 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2554
 • เลขเรียก: NLM: WY33.JT3 น11ว
 • Tags (หัวเรื่อง):
พยาบาล - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7008219 - ยืมได้
2 7008220 - ยืมได้
3 7008221 - ยืมได้
4 7008222 - ยืมได้
5 7009142 - ยืมได้
6 7009143 - ยืมได้
7 7009144 - ยืมได้
8 7009145 - ยืมได้
9 7009146 - ยืมได้
10 7009147 - ยืมได้
11 7009148 - ยืมได้
12 7009149 - ยืมได้
13 7009150 - ยืมได้
14 7009151 - ยืมได้
15 7009152 - ยืมได้
16 7009153 - ยืมได้
17 7009154 - ยืมได้
18 7009155 - ยืมได้
19 7009156 - ยืมได้
20 7009157 - ยืมได้
21 7009158 - ยืมได้
22 7009159 - ยืมได้
23 7009160 - ยืมได้
24 7009161 - ยืมได้
25 7009162 - ยืมได้
26 7009163 - ยืมได้
27 7009164 - ยืมได้
28 7009165 - ยืมได้
29 7009166 - ยืมได้
30 7009167 - ยืมได้
31 7009168 - ยืมได้
32 7009169 - ยืมได้
33 7009170 - ยืมได้
34 7009171 - ยืมได้
35 7009172 - ยืมได้
36 7009173 - ยืมได้
37 7009174 - ยืมได้
38 7009175 - ยืมได้
39 7009176 - ยืมได้
40 7009177 - ยืมได้
41 7009178 - ยืมได้
42 7009179 - ยืมได้
43 7009180 - ยืมได้
44 7009181 - ยืมได้
45 7009182 - ยืมได้
46 7009183 - ยืมได้
47 7009184 - ยืมได้
48 7009185 - ยืมได้
49 7009186 - ยืมได้
50 7009187 - ยืมได้
51 7009188 - ยืมได้
52 7009189 - ยืมได้
53 7009190 - ยืมได้
54 7009191 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2011
 • จำนวนการยืม: 0