การพยาบาลระยะคลอด

 • สถานะ: (1/12) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161117153
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-03-02
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 220 หน้า, 26 cm. (250 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2556
 • เลขเรียก: NLM: WY157 ว237ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลสูติศาสตร์
การพยาบาลระยะคลอด

วีรวรรณ ภาษาประเทศ

ผู้แต่งร่วม

 • เพ็ญพักตร์ ลูกอินทร์
 • ธารดล ธาดาดุสิตา
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7011786 - ยืมได้
2 7011787 - ยืมได้
3 7011788 - ยืมได้
4 7011789 - ยืมได้
5 7011946 - ยืมได้
6 7014465 - ยืมได้
7 7014466 - ยืมได้
8 7014467 - ยืมได้
9 7014468 30 เม.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม วริศา วรวงศ์
10 7014469 - ยืมได้
11 7014470 - ยืมได้
12 7014471 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2013
 • จำนวนการยืม: 1