ปัญหาเวชปฏิบัติปฐมภูมิยุคใหม่และการดูแล = Emerging primary care trends and implications for practice

  • สถานะ: (0/3) ยืมได้
  • ISBN/ISSN: 9786162715464
  • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
  • วันที่ยืมล่าสุด: 2020-10-17
  • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
  • ครั้งที่พิมพ์: 1
  • สำนักพิมพ์: ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • เมืองที่พิมพ์: สงขลา
  • ลักษณทางกายภาพ: 216 หน้า, 26 cm. (380 ฿)
  • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2562
  • เลขเรียก: NLM: WB100 ป213
  • Tags (หัวเรื่อง):
เวชศาสตร์ครอบครัว เวชปฏิบัติ
ปัญหาเวชปฏิบัติปฐมภูมิยุคใหม่และการดูแล = Emerging primary care trends and implications for practice

นฤชา โกมลสุรเดช, บรรณาธิการ., [และคนอื่นๆ]

ผู้แต่งนิติบุคคล

  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7020634 - ยืมได้
2 7020635 - ยืมได้
3 7020636 - ยืมได้
  • ปีที่พิมพ์: 2019
  • จำนวนการยืม: 0