การพยาบาลอนามัยชุมชน

 • สถานะ: (1/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 978616739868
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-12-14
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 407 หน้า, 26 cm. (290 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2555
 • เลขเรียก: NLM: WY106 จ237ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลอนามัยชุมชน
การพยาบาลอนามัยชุมชน

จิราภรณ์ กรรมบุตร, และคนอื่นๆ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7009608 - ยืมได้
2 7009609 - ยืมได้
3 7009610 28 ธ.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม โรชินี อุปรา
4 7009611 - ยืมได้
5 7009612 - ยืมได้
6 7009613 - ยืมได้
7 7009614 - ยืมได้
8 7009615 - ยืมได้
9 7009616 - ยืมได้
10 7009617 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2012
 • จำนวนการยืม: 1