การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2

 • สถานะ: (0/4) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789742937911
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2021-02-01
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 11
 • สำนักพิมพ์: โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 213 หน้า, 26 cm. (200 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2556
 • เลขเรียก: NLM: WY157 ก226 เล่มที่: 2
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลสูติศาสตร์
การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2

มณีภรณ์ โสมานุสรณ์, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7014489 - ยืมได้
2 7014490 - ยืมได้
3 7014491 - ยืมได้
4 7014492 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2013
 • จำนวนการยืม: 0