ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป เล่ม 1 : แนวทางการตรวจรักษาโรคและการใช้ยา

 • สถานะ: (0/21) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789749510254
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-01-13
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 4
 • สำนักพิมพ์: โฮลิสติก พับลิชชิ่ง
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 448 หน้า, 26 cm. (550 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2551
 • เลขเรียก: NLM: WB110 ส247ต เล่มที่: 1
 • Tags (หัวเรื่อง):
การประกอบโรคศิลป์--เวชศาสตร์ชุมชน--การรักษาโรค
ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป เล่ม 1 : แนวทางการตรวจรักษาโรคและการใช้ยา

สุรเกียรติ อาชานานุภาพ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7004481 - ยืมได้
2 7004482 - ยืมได้
3 7004483 - ยืมได้
4 7004484 - ยืมได้
5 7004485 - ยืมได้
6 7004486 - ยืมได้
7 7004487 - ยืมได้
8 7004488 - ยืมได้
9 7004489 - ยืมได้
10 7004490 - ยืมได้
11 7004491 - ยืมได้
12 7004492 - ยืมได้
13 7004493 - ยืมได้
14 7004494 - ยืมได้
15 7004495 - ยืมได้
16 7004496 - ยืมได้
17 7004497 - ยืมได้
18 7004498 - ยืมได้
19 7004499 - ยืมได้
20 7004500 - ยืมได้
21 7004501 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2008
 • จำนวนการยืม: 0