เครื่องมือภัยพิบัติชุมชน : คู่มือเรียนรู้สู้ภัย = Community disaster tools

 • สถานะ: (0/22) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786169055570
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สุขศาลา
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 176 หน้า, 26 cm. (250 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2557
 • เลขเรียก: LC: GB5011.81.T5 ก286ค
 • Tags (หัวเรื่อง):
ภัยธรรมชาติ--ภัยพิบัติ - -ไทย
เครื่องมือภัยพิบัติชุมชน : คู่มือเรียนรู้สู้ภัย = Community disaster tools

โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, และคนอื่นๆ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7012273 - ยืมได้
2 7012274 - ยืมได้
3 7012275 - ยืมได้
4 7012276 - ยืมได้
5 7012277 - ยืมได้
6 7012278 - ยืมได้
7 7012279 - ยืมได้
8 7012280 - ยืมได้
9 7012281 - ยืมได้
10 7012282 - ยืมได้
11 7012283 - ยืมได้
12 7012284 - ยืมได้
13 7012285 - ยืมได้
14 7012286 - ยืมได้
15 7012287 - ยืมได้
16 7012288 - ยืมได้
17 7012289 - ยืมได้
18 7012290 - ยืมได้
19 7012291 - ยืมได้
20 7012292 - ยืมได้
21 7017315 - ยืมได้
22 7017686 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2014
 • จำนวนการยืม: 0