เอกสารการสอนชุดวิชา จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต หน่วยที่ 8-15

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161610890
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 3
 • สำนักพิมพ์: สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: - หน้า, 26 cm. (400 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2561
 • เลขเรียก: LC: BF637.C5 ส241อ เล่มที่: 2
 • Tags (หัวเรื่อง):
การดำเนินชีวิต -- แง่จิตวิทยา
เอกสารการสอนชุดวิชา จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต หน่วยที่ 8-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7017697 - ยืมได้
2 7017698 - ยืมได้
3 7017699 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2018
 • จำนวนการยืม: 0