เวชศาสตร์เขตเมืองเพื่อเขตสุขภาพกรุงเทพมหานคร = Urban medicine for BKK health area

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786167741369
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 415 หน้า, 0 cm. (300 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2561
 • เลขเรียก: NLM: WB100 ว252
 • Tags (หัวเรื่อง):
การรักษาโรค แพทยศาสตร์ การบริหารองค์ความรู้
เวชศาสตร์เขตเมืองเพื่อเขตสุขภาพกรุงเทพมหานคร = Urban medicine for BKK health area

จิระพงษ์ อังคะรา, บรรณาธิการ, และคนอื่นๆ

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7017703 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2018
 • จำนวนการยืม: 0