สรรพธรรม 3 : พระครูภาวนาวิรัช (พระอาจารย์สุพันธ์ อาจิณฺณสีโล)

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: สมศักดิ์การพิมพ์
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 84 หน้า, 21 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2557
 • เลขเรียก: LC: BQ4100 ส877 เล่มที่: 3
 • Tags (หัวเรื่อง):
วัดร่ำเปิง (เชียงใหม่)
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7017717 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2014
 • จำนวนการยืม: 0