เจงกิสข่าน มหาบุรุษผู้เปลี่ยนโลก = Genghis Khan and the making of the modern world

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789740206286
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: มติชน
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 416 หน้า, 23 cm. (280 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2554
 • เลขเรียก: LC: DS22 จ281จ
 • Tags (หัวเรื่อง):
เจงกิสข่าน -- ชีวประวัติ ชาวมองโกล -- กษัตริย์และผู้ครองนคร -- ชีวประวัติ
เจงกิสข่าน มหาบุรุษผู้เปลี่ยนโลก = Genghis Khan and the making of the modern world

แจ๊ก เวเธอร์ฟอร์ด

ผู้แต่งร่วม

 • เรืองชัย รักศรีอักษร, แปล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7017728 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2011
 • จำนวนการยืม: 0