เอกสารประกอบการสอน วิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต (พย.1318)

 • สถานะ: (1/1) ยืมไม่ได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-02-29
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
 • เมืองที่พิมพ์: สุราษฎร์ธานี
 • ลักษณทางกายภาพ: 302 หน้า, 0 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2556
 • เลขเรียก: NLM: WY160 ป153อ
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลบุคคล -- การศึกษาและการสอน
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7013392 9 เม.ย. 2024, 17:04 ระหว่างยืม กมลวัน เสนสกุล(PG)
 • ปีที่พิมพ์: 2013
 • จำนวนการยืม: 1