การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 2

 • สถานะ: (1/1) ยืมไม่ได้
 • ISBN/ISSN: 9742911525
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-01-03
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 11
 • สำนักพิมพ์: โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 604 หน้า, 26 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2554
 • เลขเรียก: NLM: WY152 ค142ก เล่มที่: 2
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลผู้สูงอายุ การพยาบาลผู้ใหญ่
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 2

คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7017285 6 ก.พ. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ทัศนียภาพ มุ่งหมาย
 • ปีที่พิมพ์: 2011
 • จำนวนการยืม: 1