การพยาบาลอนามัยชุมชน : แนวคิด หลักการและการปฏิบัติการพยาบาล Community health nursing : concept, principle and nursing practice : สาขาพยาบาลศาสตร์

 • สถานะ: (2/22) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789749781623
 • จำนวนการยืม: 2 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-08-21
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: โครงการตำราสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สาขาพยาบาลศาสตร์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 465 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2554
 • เลขเรียก: NLM: WY106 ก226
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลอนามัยชุมชน
การพยาบาลอนามัยชุมชน : แนวคิด หลักการและการปฏิบัติการพยาบาล Community health nursing : concept, principle and nursing practice : สาขาพยาบาลศาสตร์

จริยาวัตร คมพยัคฆ์, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7008003 - ยืมได้
2 7008004 - ยืมได้
3 7008005 - ยืมได้
4 7008006 30 เม.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม โรชินี อุปรา
5 7008007 - ยืมได้
6 7008008 - ยืมได้
7 7008009 - ยืมได้
8 7008010 - ยืมได้
9 7008011 - ยืมได้
10 7008012 - ยืมได้
11 7008013 30 เม.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ศรินญาภรณ์ จันทร์ดีแก้วสกุล
12 7008014 - ยืมได้
13 7008015 - ยืมได้
14 7008016 - ยืมได้
15 7008017 - ยืมได้
16 7008672 - ยืมได้
17 7008673 - ยืมได้
18 7008674 - ยืมได้
19 7008675 - ยืมได้
20 7008676 - ยืมได้
21 7016844 - ยืมได้
22 7016845 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2011
 • จำนวนการยืม: 2