สาธารณสุขมูลฐาน : พื้นฐานสุขภาวะผู้ต้องขังหญิง

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786169301011
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
 • เมืองที่พิมพ์: นครปฐม
 • ลักษณทางกายภาพ: 163 หน้า, 23 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2561
 • เลขเรียก: LC: HV8837 ก914ส
 • Tags (หัวเรื่อง):
สาธารณสุขมูลฐาน นักโทษหญิง สุขภาวะ -- ผู้ต้องขังหญิง ผู้ต้องขังหญิง -- ระบบบริการสุขภาพ
สาธารณสุขมูลฐาน : พื้นฐานสุขภาวะผู้ต้องขังหญิง

กฤตยา อาชวนิจกุล

ผู้แต่งร่วม

 • กุลภา วจนสาระ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7017769 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2018
 • จำนวนการยืม: 0