แนวคำวินิจฉัยคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง เล่ม 1

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786167372877
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 359 หน้า, 26 cm. (200 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2560
 • เลขเรียก: LC: KPT1710 น287 เล่มที่: 1
 • Tags (หัวเรื่อง):
วิธีพิจารณาความแพ่ง -- ไทย
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7016167 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2017
 • จำนวนการยืม: 0