การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบาดเจ็บ = Conducting a trauma workshop

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786162232978
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: คลังนานาวิทยา
 • เมืองที่พิมพ์: ขอนแก่น
 • ลักษณทางกายภาพ: 102 หน้า, 26 cm. (250 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): ไม่ปรากฎปีที่พิมพ์
 • เลขเรียก: NLM: WO700 ก226
 • Tags (หัวเรื่อง):
บาดแผลและบาดเจ็บ -- การฝึกอบรม ปฐมพยาบาล -- การฝึกอบรม ภาวะฉุกเฉิน -- การฝึกอบรม
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบาดเจ็บ = Conducting a trauma workshop

ไชยยุทธ ธนไพศาล, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • ทวีโชค วิษณุโยธิน, บรรณาธิการ
 • พนอ เตชะอธิก, บรรณาธิการ

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • โรงพยาบาลศรีนครินทร์. คณะกรรมการการดำเนินงานแพทย์อุบัติเหตุ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7016263 - ยืมได้
2 7016264 - ยืมได้
3 7016265 - ยืมได้
4 7016266 - ยืมได้
5 7016267 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 1970
 • จำนวนการยืม: 0