เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน หน่วยที่ 11-15

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161605674
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: - หน้า, 26 cm. (250 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2557
 • เลขเรียก: LC: Q158.5 ส241อ เล่มที่: 3
 • Tags (หัวเรื่อง):
วิทยาศาสตร์
เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน หน่วยที่ 11-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7016280 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2014
 • จำนวนการยืม: 0